6 harfli hecelere örnekler veriniz

Soru
Yıldız ver

bir ödevim için 6 harfli heceler ile ilgili kelimeler önerir misiniz böyle güzel kelimeler olursa çok daha güzel olur

bu ödevi türkçe hocamız istedi edebiyat falan için şimdiden teşekkürler

Yanıtlananlar ( 2 )

 1. Ö
  2022-12-02T22:40:40+00:00

  öyle bir şey yok. Yani 6 harfli tek kelimelik hecelere öneri veremeyiz. çünkü öyle yok

  hatta bak bu linke

 2. C
  2022-12-03T11:24:18+00:00

  6 harfli hecelere tek kelimelik örnekler verilemez. Ama 6 heceli kelimeleri e ödev sitesinden buldum

  • Karşıyakalıyız : kar – şı – ya – ka – lı – yız
  • Oyulmayacaklar : o – yul – ma – ya – cak – lar
  • Getirebiliyor : ge – ti – re – bi – li – yor
  • Oyuncakcılarım : o – yun – cak – cı – lar – ım
  • Araştıracaklar : a – raş – tı – ra – cak – lar
  • Göndereceklerim : gön – de – re – cek – ler – im
  • Öğrenemeyecek : öğ – re – ne – me – ye – cek
  • Kitaplıklarımız : ki – tap – lık – la – rı – mız
  • Öğrencilerimiz : öğ – ren – ci – le – ri – mi
  • Değerlendirmeli : de – ğer – len – dir – me – li

   

cevap bırak

Seç

Choose from here the video type.

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.

İnsan olduğunu doğrula Doğrulamayı değiştirmek için resme tıklayın.

anonim (gizli) olarak cevaplarsınız

Cevap vererek, Hizmet Şartları'nı kabul etmiş olursunuz.